Sisteme de sonorizare

9-sisteme-de-sonorizareSound Studio va propune o oferta competi­tiva de sisteme de sono­rizare pen­tru eve­ni­mente din cele mai diverse, de la congrese si confe­rinte de presa, pana la concerte, fes­tivitati de pre­miere si spectacole in aer liber. Indife­rent de tipul de eve­ni­ment orga­nizat, puteti conta pe fiabilitatea si per­for­manta siste­melor de sono­rizare comercializate de magazi­nul nos­tru online.

Oferta de sisteme de sonorizare:

  • sisteme de sono­rizare pen­tru confe­rinte marca Omnitronic
  • sisteme de sono­rizare de 100 V: amplificatoare Omnitro­nic si difuzoare /boxe, atat de inte­rior cat si de exterior

La achi­zi­tio­narea oricarui sistem de sono­rizare de pe site-ul nos­tru, veti primi un certificat de garan­tie de 2 ani. In plus, va ofe­rim trans­port gra­tuit pen­tru colete a caror valoare depa­seste 450 RON si au mai putin de 100 kg, in localita­tile din reteaua Fan Courier !

In completarea ofertei de sisteme de sono­rizare, Sound Studio va propune siservicii de sono­rizare pen­tru dife­rite tipuri de eve­ni­mente: confe­rinte de presa, congrese, concerte, spectacole in aer liber etc.

Pen­tru detalii supli­mentare despre un anu­mit sistem de sono­rizare, nu ezitati sa ne contactati, tele­fo­nic sau prin email!

Locatie harta SC Electrocon Build SRL

Contact